Het Oudste en Meest Illustere
Dispuut N.I.R.E.A.
Sedert 1924

Het Oudste en Meest Illustere Dispuut N.I.R.E.A.


Een al lang weer vergeten auteur liet ons na: "Stijl is wat duurzaam is, als kwaliteit en mode vergeten zijn." Het Oudste en Meest Illustere Dispuut N.I.R.E.A. stamt uit de tijd dat deze auteur zijn citaat aan de overlevering naliet. De duurzaamheid wordt eenvoudigweg getoond door de overlevingskracht van het oudste dispuut. Velen kwamen, velen gingen; het oudste dispuut bezag het en zag, vroeger of later, grillen van de mode uitdoven.

De overlevingskracht wordt gevoed door de Grote Mannen en Vlotte Vrouwen die de basis van het meest illustere dispuut vormen. Krachtige individuen, die met elkaar in vriend-schappelijkheid de sociëteit en de wereld betreden. Zo ongeveer sinds S.S.R.-Rotterdam bestaat, was het dispuut er ook. We groeiden mee en innig verweven zagen we met onze amici en amicae van andere disputen hoe de wereld veranderde. In die ontwikkelende wereld, hield N.I.R.E.A. vast aan het tijdloze en omarmde zij het nieuwe, om zo een eigengereid, maar o zo warm gevoel te creëren voor haar leden. Met recht het meest Illustere dispuut, soms wat duister, maar altijd vastberaden.

Je staat aan de vooravond van een mooie studententijd, die gekenmerkt wordt door alles ‘een treetje hoger’. Je leven inhoudelijk verrijken is hierbij het motto. Stijl helpt dat treetje van volwassenheid te bereiken, maar veel belangrijker is het om die fijne groep amici et amicae om je heen te vinden. In tijden van voorspoed, maar zeker ook in tijden van tegenspoed zal er een hechte vriendengroep achter je staan. Je zult binnenkort kennismaken met die groep, die naar buiten treedt als eenheid, maar uitblinkt in onderlinge verscheidenheid. N.I.R.E.A. is naast dat uiterlijk vertoon van Illusterheid een bolwerk van onderlinge vriendschap. Observeer, ervaar, maar bovenal: geniet!


HOOG!